Historia programu "MagFak"

(aktualne wiadomości na początku strony)


22.11.2017 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
24.04.2017 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano stawkę VAT np (wer. prog. 7.60))
 • uaktualniono korektę
 • drobne modyfikacje faktur
 • modyfikacje formatek parametrów
17.12.2015 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano formę zapłaty "kompensata" (wer.prog.7.53)
 • poprawiono dostęp do dokumentów bankowych
28.11.2015 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • poprawiono formułę kopiującą (po zmianie pól własciciela) (wer.prog.7.51)
25.11.2015 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • zmodyfikowano formatki faktury głównej i korekty dla nowych pól własciciela (wer.prog.7.50)
 • dodano nowe pola dla zakładki właściciel - długi NIP, dodatkowy bank, dodatkowy adres, Kod SWIFT, e-mail, www
 • uaktualniono fakturę korygujacą
7.01.2015 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • sumowanie wszystkich pozycji z poszczególnych magazynów dla remanentu(wer.prog.7.46)
28.12.2014 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano poprawianie Faktury korygującej przy zmianie waluty na inną(wer.prog.7.45)
 • poprawiono tworzenie kopii Faktur Korygujących
10.04.2014 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • poprawiono wprowadzanie z "palca" usług w walucie obcej (wer. prog 7.40)
10.12.2013 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • poprawiono zmianę waluty w formatkach usługi i formatce towary dla opcji szukania(wer. prog 7.37)
22.08.2013 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dopisywanie liter przed NIP-em dla długich nipów zagranicznych(wer. prog 7.36)
22.08.2013 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • poprawiono duplikaty i poprawianie dokumentów w walucie obcej(wer. prog. 7.35)
 • zmodyfikowano formatkę potwierdzenia nadania pocztowego
 • zmodyfikowano formatki i wydruki raportów i kartotek sprzedaży
15.05.2013 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • zmodyfikowano potwierdzenie pocztowe dla listów poleconych dla długich nazw(wer. prog. 7.31)
 • zmodyfikowano formatkę kontrahentów dla filtrowania
14.03.2013 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • można rozszerzyć dane kontrahentów o dodatkowe pola dotyczące kupionych towarów (inf. dla sprzedaży stałych towarów) (wer. prog. 7.30)
11.01.2013 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • usunięto komunikat "brak towaru w aktualnym magazynie", który się generował jeżeli nie utworzono tablicy Parametry2 i indeksów dodatkowych(wer. prog. 7.26)
7.01.2013 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • zmodyfikowano kopiowanie towarów i tworzenie remanentu(wer. prog. 7.25)
 • uaktualniono plik pomocy
7.01.2013 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano formatkę do robienia remanentu w magazynach(wer. prog. 7.22)
4.01.2013 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • poprawiono i zmodyfikowano formatkę kopiowania towarów magazynowych pomiędzy magazynami (wer. prog. 7.21)
27.12.2012 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano nowe dokumenty procedura marży, metoda kasowa, Faktura uproszczona (wer. prog. 7.20)
 • zastąpiono datę sprzedaży datą dokonania
 • dodano nową fakturę do wydruku - Faktura uproszczona
 • zmodyfikowano faktury
 • dodano opcje chowania napisu Oryginał/Kopia
 • dodano opcje chowania wystawcy dokumentu
 • dodano opcje pokazania na dokumencie napisów Samofakturowanie i Odwrotne obciążenie
 • uaktualniono plik pomocy
30.06.2012 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • poprawiono algorytm wyliczania należności dla wszystkich kontrahentów (wer. prog. 6.95)
30.06.2012 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • w formatce dokumentu sprzedaży dodano możliwość wydruku dokumentu elektronicznego - wymagana drukarka wirtualna(wer. prog 6.93)
30.01.2012 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • w formatce korekty dodano dzielenie na stawki VAT korygowanych towarów(wer. prog 6.90)
 • poprawiono fakrurę ozdobną i z logo.
 • poprawiono duplikat i poprawianie dla dokumentów korygujących. Dla duplikatów korekt można chować napis DUPLIKAT
19.11.2011 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • w parametrach 2 można ustawić większe o 25 i 100% ikony Meni główego(wer.prog. 6.83)
16.11.2011 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • w parametrach 2 można ustawić większe ikony Meni główego(wer.prog. 6.82)
 • aktualizacja pomocy podręcznej
25.10.2011 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • odsetki od zaległości są wyliczane wg odsetek ustawowych(wer.prog. 6.80)
 • dodano nową tablice do wprowadzania odsetek ustawowych
16.05.2011 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano faktury WDT i Eksportowe - wydruk w języku polskim(polski exp.) (wer.prog. 6.73)
 • drobne zmiany 'kosmetyczne'
12.04.2011 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano drukowanie faktur dla złomu - bez wartości VAT po wstawieniu gwiazdki (wer.prog. 6.70)
10.03.2011 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • aktualizacja i modyfikacja - drobne poprawki (wer.prog. 6.69)
02.01.2011 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano stawkę 5 (wer.prog. 6.67).
16.12.2010 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • poprawki wydruku rachunków (wer.prog. 6.66).
 • poprawki kosmetyczne formatek i wydruków.
26.11.2010 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • poprawiono procedurę zamykania formatek i dodawania towarów do faktur (wer. prog. 6.60)
 • dodano dla porządku do wszystkich pozycji i faktur stawki VAT 8%, 23%
5.04.2010 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • zmieniono procedury zamykania formatek (wer. prog. 6.56)
5.03.2010 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano formatkę do tworzenia i drukowania dokumentun RW (wer. prog. 6.55)
 • dostosowano formatki dla Windows 7
8.07.2009 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • w dokumentach sprzedaży dla zaliczek wyświetlana jest rzeczywista kwota do zapłaty (wer. prog. 6.51)
 • poprawiono działanie przycisku ANULUJ w formatce z hasłami - aplikacja jest zamykana
19.11.2008 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • zaktualizowano meni programu - dodano ikony dla Zobowiązań i Innych Dokumentów (wer. prog 6.50)
 • dodano formularz dla zobowiązań wobec kontrahentów, od których kupiono towary i materiały
 • w formularzach przy wprowadzaniu i aktualizacji Towarów i Materiałów dodano pola z rodzajem i sposobem płatności oraz typem dokumentu
 • dodano formularz do przeglądania, poprawiania, usuwania i drukowania dokumentów Pz, Wz, DW, KP, KW, Paragon
 • dołożono automatyczne tworzenie i zapisywanie dokumentów Pz, Wz, DW, KP, KW, Paragon
 • uaktualniono plik pomocy
4.07.2008 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • poprawiono zapis tworzonych dokumentów korygujących do dokumentów magazynowych(wer. prog 5.80)
 • dołożono możliwość zrobienia korekty do dokumentów korygujących
 • dołożono możliwość poprawiania dokumentów korygujących
 • uaktualniono plik pomocy
14.03.2008 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • przywrócono zapamiętywanie kontrahenta przy wystawianiu faktur seryjnych(wer. prog 5.66)
8.03.2008 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • -W programie MagFak w formatce Parametry Programu, zakładka Właściciel dodano pole do wpisania adresu strony www(wer. prog. 5.65)
10.12.2007 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • w związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 10.12.2007r. występuje jako Wersja 5.60
 • od wersji 5.60 wydłużono okres bezpłatnej pełnej pracy programu do 6 miesięcy
 • w formatkach Towarów magazynowych i aktualizacji dodano przycisk do pobierania kontrahentów, od których kupujemy towary
 • w formatce Kartoteka Zakupu dadano pole do filtrowania kartotek zakupu wg kontrahenta za dowolny okres czasu
 • w formatce Rejestr Zakupu dodano dodatkowy przełącznik pozwalający obejrzeć rejestry zakupu dla wybranego kontrahenta
 • w formatce Należności dodano przycisk do wydruku Sald Kontrahent - Właściciel
21.05.2007 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • w formatce sprzedaży dodano przycisk do wybory właściciela firmy(wielofirmowość)
 • wprowadzono drobne poprawki w wyglądzie formatek
6.02.2007 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dopisano pozycję VAT dla faktur exportowych w języku polskim
 • poprawiono procedury wystawiania faktur z walutami obcymi
27.01.2007 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 27.01.2007r. występuje jako Wersja 5.40
 • Dla formatki Towarów magazynowych dodano uproszczoną opcje drukowania stanów magazynowych bez stanów zerowych
27.12.2006 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • Zmodernizowano wprowadzanie tworzenie tabeli Parametry II(formatka zostaje automatyczne zamknięta w celu poprawnej modernizacji)
 • poprawiono procedurę wystawiania dokumentów wewnętrznych(usunięto komunikat powstały przy dodawaniu pola waluty)
5.11.2006 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 5.11.2006r. występuje jako Wersja 5.30
 • dodano pole walutę dla towarów magazynowych oraz dla towarów i usług(ustawianie w parametrach zakładka czwarta)
 • poprawiono ozdobny dokument sprzedaży dodając regon i NIP firmy
 • uaktualniono plik pomocy(jak wprowadzić pole walutę)
20.09.2006 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • przy poprawie dokumentu sprzedaży można zmieniać język i walutę
 • dla faktur(rachunków) w języku niemieckim, angielskim i polskim exp dodano jednostkę miary
12.09.2006 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 12.09.2006r. występuje jako Wersja 5.20
 • dla faktur wielostronicowych możliwość rezygnacji z nagłowka i stopki dla pozostałych stron
29.08.2006 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • zmodyfikowano meni główne programu
 • zmodyfikowano wydruki przelewów dla Urzedu Skarbowego i Banku(dodano nowy przelew)
 • dodano druk przelewu (na drukach oryginalnych) dla poczty przy wykonywaniu przesyłek za pobraniem
 • poprawiono procedury wprowadzania i aktualizacji towarów magazynowych
 • wprowadzono układanie towarów magazynowych po numerze i symbolu (ustawienie przyciskiem w formatce parametryII)
29.06.2006 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 29.06.2006r. występuje jako Wersja 5.10
 • wprowadzono możliwość drukowania ozdobnych dokumentów sprzedaży(faktur, rachunków,..))
 • modyfikacja rejestrów sprzedaży - dodano nip kontrahenta
24.05.2006 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 25.05.2006r. występuje jako Wersja 5.00
 • wprowadzono możliwość wpisywania danych dostawcy dla zakupionych towarów
 • modyfikacja rejestrów zakupu i sprzedaży w celu łatwiejszego przenoszenia danych kontrahentów, dostawców, wartosci netto i VAT do Księgi Przychodów i Rozchodów
17.05.2006 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 17.05.2006r. występuje jako Wersja 4.90
 • dodano nową formatkę, przy pomocy której można drukować dane i adres kontrahentów na naklejkach samoprzylepnych różnych rozmiarów
 • zmodyfikowano menu główne programu
1.03.2006 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 1.03.2006r. występuje jako Wersja 4.70
 • w formatce PARAMETRY II wprowadzono nowe pole(faktura od brutta), które po zaznaczeniu umożliwia wystawianie faktur od cen brutto
13.02.2006 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • w dokumencie sprzedaży i w parametrach dołożono nowy typ zapłaty "darowizna"
12.01.2006 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • w formatce raport zakupów dodano przycisk Drukuj1 do uproszczonego wydruku zakupów(lp, nazwa, ilość, cena i wartość netto)
 • zmodyfikowano raport sprzedaży
23.12.2005 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • aktualizacji pomocy podręcznej zgodnie ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami
 • w formatce PARAMETRY II wprowadzono nowe pole, które po zaznaczeniu umożliwia sprzedaż towarów z magazynów dla zerowego i ujemnego stanu magazynowego
9.12.2005 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 9.12.2005r. występuje jako Wersja 4.50
 • można drukować faktury Vat na podstawie Zamówienia klienta - formatka 'Przegląd Dokumentów', przycisk 'Zamówienie-Faktura'
 • zmodyfikowano fakturę korektę dokładając 'pola' "BYŁO" i "POWINNO BYĆ"
 • dla formatki drukowania adresata dołożono pole umożliwiające przesuięcie danych adresata w lewo o wpisaną liczbę jednostek(cm)
21.11.2005 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • poprawiono drukowanie adresata na kopertach dla ułożenia poziomego do prawej i do lewej strony
 • rozszerzono pole dla ceny w formatce dokumentów sprzedaży(faktur, rachunków, ... ) do 6 cyfr znaczących
 • zaktualizowano raport sprzedaży - dla długich nazw
10.10.2005 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 10.10.2005r. występuje jako Wersja 4.30
 • w nocie odsetkowej można wysokość koty podawąć ręcznie lub wyliczać systemowo
20.04.2005 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano możliwość wyboru wydruku druków bankowych(przelew, wpłata) w dwóch lub czterach egzemplarzach
 • dodano możliwość wyboru wydruku druków do IS(przelew, wpłata) w dwóch lub czterech egzemplarzach
 • zmodyfikowano raport dla zestawienia "Ranking kontrahentów"
16.02.2005 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano formatkę do wydruku Rejestru Sprzedaży(formatka Przegląd Dokumentów)
 • zwiększono szerokość linijek wydruku dla faktur(wystepowało obcinanie części znaków przez drukarki OKI))
 • zwiększono rozmiar formatek aby zlikwidować paski przewijania dla systemów Windows XP
15.12.2004 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano nową formatkę do wydruku dokumentu Faktura VAT marża
 • w parametrach dodano opcję wyboru do chowania podpisów odbiorcy dokumentów sprzedaży - czyli faktury VAT bez podpisu
5.11.2004 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 5.11.2004r. występuje jako Wersja 4.10
 • w zakładce 'Parametry II' formatki 'Parametry Programu' dodano pole kodu, które pozwala przejść do wersji licencjonowanej po wprowadzeniu kodu programu
 • zmiana szerokości pola dla nazwy towarów i usług w dokumencie sprzedaży
 • aktualizacja wydruku w formatce 'Przegląd Dokumentów'
24.09.2004 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 24.09.2004r. występuje jako Wersja 3.90.
 • aktualizacja przelewu i wpłaty dla BANKU - wprowadzono dzielenie na kratki
 • dodano wydruk paragonu dla towarów i usług wyszczególnionych w dokumencie sprzedaży
19.04.2004 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • aktualizacja przelewu i wpłaty dla ZUS na drukach oryginalnych i drukowanych systemowo
 • dodano w parametrach ustawianie dla faktur w pozycji cena, ceny z upustem
 • dodano formatkę indeksowania zbiorów
8.03.2004 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano formatkę wydruku przelewów i wpłat dla Banku, ZUS i US na oryginalnych drukach
 • zmodyfikowano formatkę druków bankowych
 • dodano datę dla duplikatów faktur i rachunków
 • poprawiono i zmodyfikowano formatkę do drukowania kopert
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 8.03.2004r. występuje jako Wersja 3.70
17.02.2004 - ZMIANY i MODYFIKACJE 
 • dodano formatkę przesunięcia towaru pomiędzy magazynami i drukowania dokumentu przesunięcia
 • dodano formatkę do drukowania kopert różnej wielkości
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 17.02.2004r. występuje jako Wersja 3.50
16.01.2004 - ZMIANY i POPRAWKI 
 • poprawiono ustawianie ilości miejsc po przecinku dla "Ilości"
 • poprawiono formatkę do wprowadzania pozycji dla dokumentu wewnętrznego
6.01.2004 - ZMIANY i UAKTUALNIENIA 
 • uaktualniono formatki "przekazu czerwonego"
 • wprowadzono nowy druk "potwierdzenia nadania przesyłki poleconej"
 • zmodyfikowano raport sprzedaży
4.07.2003 - ZMIANY i UAKTUALNIENIA 
 • uaktualniono formatki "druki bankowe do IS i Banku" dla sys. WindowsNT/2000/XP
10.06.2003 - ZMIANY i UAKTUALNIENIA (MagFak1))
 • uaktualniono i poprawiono formatkę "Zamówienie od klienta" dla MagFak1
1.05.2003 - ZMIANY i UAKTUALNIENIA (MagFak1))
 • związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak1 od 1.05.2003r. występuje jako Wersja 3.30.
 • w programie "Pomocnik" wprowadzono tablice dla odsetek podatkowych i ustawowych, która pozwala użytkownikowi wprowadzać zmiany w tych odsetkach
 • do formularza Towary i Materiały w Magazynach wprowadzono mozliwość kopiowania towarów pomiędzy magazynami
 • wprowadzono nowe formatki pozwalające tworzyć i drukować "Zamówienie na towary od klienta"
18.04.2003 - ZMIANY W PROGRAMIE 
 • od 18 kwietnia 2003 roku do konca 2003 roku program MagFak będzie udostępniony w dwóch wykonaniach (zarówno w wersji ShareWare jak i licencjonowanej).
  -jako MagFak program z wszystkimi dodatkami(terminarz,raty,emerytury,imieniny, kalkulator finansowy)
  -jako MagFak1 program bez dodatków, które będą udostępnione jako FreeWare w programie "Pomocnik". Program "Pomocnik" będzie dołączany bezpłatnie do programu MagFak1. Od 18.04.2003r. rozbudowywany będzie tylko program MagFak1.
  Od 01.01.2004 roku program MagFak1 uzyska nazwę MagFak i tylko w takiej wersji będzie rozprowadzany.
17.03.2003 - ZMIANA WERSJI PROGRAMU 
 • w związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 17.03.2003r. występuje jako Wersja 3.10.
17.03.2003 - UAKTUALNIENIA 
 • do formularzy Umowa-Zlecenie i Umowa o Dzieło dołożono przycisk do wydruku rachunku i Oświadczenia do ZUS
 • zmodyfikowano przelewy i wpłaty do Urzędu Skarbowego
01.03.2003 - UAKTUALNIENIA 
 • w drukach bankowych dodano przycisk umozliwjający drukowanie danych na oryginalnych dwustronnych przekazach czerwonych
 • aktualizacja odsetek podatkowych (dodano brakującą stawkę 20% )
31.01.2003 - UAKTUALNIENIA i POPRAWKI
 • w fromatkach kontrahentów, towarów i usług dodano przycisk do drukowania pojedyńczych pozycji
 • dodano nowe nazwy dokumentów sprzedaży (Faktura RR, KOMIS, MP)
 • poprawiono dla dokumentów magazynowych drukowanie duplikatów dokumentów
 • w parametrach (zakładka IV) można ustawić upust od ceny lub od wartości
 • aktualizacja odsetek podatkowych (zmiana oprocentowania - 17,5% i 17%)
25.11.2002 - UAKTUALNIENIA i POPRAWKI
 • aktualizacja stanów magazynowych przy wystawianiu i usuwaniu dokumentów korygujących
 • aktualizacja odsetek podatkowych (zmiana oprocentowania - 18%)
 • poprawiono procedurę wystawiania dokumentu magazynowego sprzedaży przy pobieraniu towarów z różnych magazynów do jednego dokumentu
4.10.2002 - UAKTUALNIENIA
 • aktualizacja stanów magazynowych przy usuwaniu dokumentów magazynowych
17.09.2002 - UAKTUALNIENIA
 • uaktualniono odsetki podatkowe (zmiany oprocentowania-21%) i ustawowe (16%)
22.08.2002 - ZMIANA WERSJI PROGRAMU 
 • w związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 22.08.2002r. występuje jako Wersja 2.80.
05.07.2002 - MODYFIKACJE I UAKTUALNIENIA
 • dodano nową formatkę pozwalającą drukować noty korygujące do dokumentów sprzedaży
 • uaktualniono odsetki podatkowe (zmiany oprocentowania-23%)
 • dodano nową formatkę do wydruku Przelewu Wpłaty dla Urzędu Skarbowego
 • zmodyfikowano formatkę DRUKI BANKOWE i MENU PROGRAMU
04.06.2002 - ZMIANA WERSJI PROGRAMU 
 • w związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 04.06.2002r. występuje jako Wersja 2.60.
04.06.2002 - MODYFIKACJE
 • dodano nową formatkę do wystawiania i drukowania Umowy o Dzieło
 • dodano nową formatkę do wystawiania i drukowania Umowy - Zlecenia
 • dodano nową formatkę do wystawiania i drukowania dokumentów KP
10.04.2002 - MODYFIKACJE
 • zmodyfikowano drukowanie dowodów wewnętrznych
 • definiowanie dowolnego numeru początkowego dla numeracji automatycznej
 • zmiana numeru w ciągu okresu dla numeracji automatycznej
 • definiowanie ceny brutto sprzedaży i netto zakupu z klawiatury(marża i cena netto sprzedaży są wyliczane)
 • dodano do formatki "Przegląd dokumentów" przycisk "Drukuj" do wielokryteryjnego drukowania dokumentów sprzedaży
 • dodano nową formatkę do prowadzenia ewidenci i wystawiania kart Serwisowych dla zakładów naprawiających pojazdy
19.01.2002 - POPRAWKA
 • poprawiono działanie odtwarzania archiwum z dyskietek i dysku twardego
 • usunięto błąd VAT-u dla faktur korygujących wielopozycyjnych
09.01.2002 - POPRAWKA
 • usunięto usterkę wystepującą w wersji 2.00 w dokumencie sprzedaży-przstawiona pozycja "Forma płatności " z "Datą Sprzedaży"
04.01.2002 - MODYFIKACJE
 • aktualizacja dla odsetek ustawowych(20%) w kalkulatorze finansowym
05.12.2001 - ZMIANA WERSJI PROGRAMU 
 • w związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program MagFak od 05.12.2001r. występuje jako Wersja 2.00.
05.12.2001 - MODYFIKACJE
 • wpisywanie swojego ciągu znaków dla automatycznej numeracji
 • ustawianie 2, 3 lub 4 miejsc po przecinku dla ilości i ceny usług i towarów
 • automatyczne przepisywanie symbolu do nazwy dla usług, towarów i kontrahentów
 • poprawianie dokumentów magazynowych
 • drukowanie pasków płacowych dla zapamiętanych danych płacowych
 • dodatkowe składniki płacowe zwiekszające płace brutto i zmniejszające wypłatę netto
 • zmiany w wyglądzie faktur
 • aktualizacja dla odsetek w kalkulatorze
4.11.2001 - ZMIANA WERSJI PROGRAMU 
 • w związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program Magfak od 4.11.2001r. występuje jako Wersja 1.70.
04.11.2001 - MODYFIKACJE
 • uaktualniono w kalkulatorze finansowym procent dla odsetek podatkowych
 • wprowadzono poprawki i modyfikacje dla formatek Parametry systemu i Kontrahenci
03.07.2001 - MODYFIKACJE
 • dołożono formatkę do obliczania kredytów o ratach malejących. W Meni dołożono przycisk i meni tekstowe do uruchamiania tej formatki
 • dla rat równomiernych i malejących można wydrukować pełne zestawienie rat, salda kredytu oraz daty spłaty
20.06.2001 - POPRAWKA 
 • usunięto błąd powstający przy wprowadzaniu usług, którym został udzielony upust(upust mógł być odejmowany dwukrotnie)
17.05.2001 - MODYFIKACJE I POPRAWKI 
 • zmodyfikowano ilość znaków dla pola ILOŚĆ w fakturze korygującej i korekcie
 • dla formatki TERMINARZ dodano w kalendarzu znaki zodiaku i wschód-zachód słońca
 • dla formatki DRUKI BANOWE przy tworzeniu nowego przelewu-wpłaty dodano "check box", przy pomocy którego można nie drukować daty
12.04.2001 - MODYFIKACJE I POPRAWKI 
 • poprawiono wyliczenie wartości VAT dla faktury korygującej(wyliczanie VAT-u od wart. netto). Zmodyfikowano ustawianie daty wystawienia faktury korygującej
14.03.2001 - UAKTUALNIENIE 
 • zaktualizowano pomoc podręczną dla zmian wprowadzonych w programie (kalkulator finansowy, druki bankowe, opis główny programu)
02.03.2001 - MODYFIKACJE I POPRAWKI 
 • w formatce RATY BANKOWE dodano pole dla pierwszej raty kredytu i wprowadzono zabezpieczenia dla nieprawidłowego zakresu dat
 • poprawiono w formatce RATY BANKOWE rozpisywanie kredytu na raty(dla niektórych kredytów półrocznych raty były rozpisywane nieprawidłowo)
13.02.2001 - ZMIANA WERSJI PROGRAMU 
 • w związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program Magfak od 13.02.2001r. występuje jako Wersja 1.50.
13.02.2001 - MODYFIKACJE 
 • dodano nową formatkę kalkulatora finansowego pozwalającego wyliczać płace netto, płace brutto, składki ZUS dla danej płacy, odsetki podatkowe(od 01.03.1993 r.) i ustawowe(od 01.11.1989 r.) oraz odsetki od oszczędności i należności.
 • modyfikacja meni graficznego(dodano nowe ikony-BANK, KALKULATOR) i tekstowego
 • wprowadzono modyfikacje edytowalnych pól, która likwiduje konieczność kasowania zer przy wprowadzaniu liczb
01.02.2001 - ZMIANA WERSJI PROGRAMU 
 • w związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program Magfak od 01.02.2001r. występuje jako Wersja 1.40.
01.02.2001 - MODYFIKACJE I POPRAWKI 
 • dodano nową formatkę dla nowych przelewów bankowych i wpłat bankowych.
 • wprowadzono modyfikacje edytowalnych pól, która likwiduje konieczność kasowania zer przy wprowadzaniu liczb
10.01.2001 - MODYFIKACJE I POPRAWKI 
 • zmieniono formatkę drukowania towarów magazynowych do postaci pozwalającej dokonanie remanentu (podsumowanie wartości netto, VAT, brutto, marży)
 • poprawiono kartoteki zakupu (przy zapisie modyfikowanego towaru np. zmiana stawki VAT, zdarzały się przypadki zapisania do Kartoteki zakupu)
15.12.2000 - AKTUALIZACJA 
 • dodano ikony do MENI dla druków Bankowych, ZUS, Poczty, kredytów i emerytur
10.12.2000 - ZMIANA WERSJI PROGRAMU 
 • w związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program Magfak od 10.12.2000r. występuje jako Wersja 1.30.
23.11.2000 - MODYFIKACJA 
 • rozszerzono opcję Należności dla wszystkich płatności dokładając wybór dowolnego okresu czasowego. Teraz można oprócz należności przeglądać i drukować dokumenty i obroty dla wybranego kontrahenta lub dla wszystkich kontrahentów za dowolny okres czasu.
25.09.2000 - MODYFIKACJA 
 • dodanie formatki do drukowania dokumentów sprzedaży w języku polskim ale z wybraną walutą
 • przy zamykaniu programu przypominanie o zrobieniu kopii danych(jeżeli kopia nie była zrobiona lub była niekompletna)
12.09.2000 - ZMIANA WERSJI PROGRAMU 
 • w związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program Magfak od 12.09.2000r. występuje jako Wersja 1.25
12.09.2000 - MODYFIKACJA 
 • modyfikacja fromatki "Druków bankowych" umożliwjająca wystawianie i drukowanie przelewów dla ZUS oraz przekazów czerwonych dwustronnych
 • aktualizacja plików pomocy dla obecnej wersji programu
16.08.2000 - ZMIANA WERSJI PROGRAMU 
 • w związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program Magfak od 16.08.2000r. występuje jako Wersja 1.15
16.08.2000 - AKTUALIZACJA 
 • aktualizacja plików pomocy dla obecnej wersji programu
20.07.2000 - POPRAWA 
 • poprawiono fakturę z nagłówkiem dla logo
06.07.2000 - MODYFIKACJA 
 • wprowadzono nowe polecenie (dostępne w meni tekstowym "Fakturowanie" ) umożliwiające drukowanie dokumentów Pz
 • w formatce "Dokument sprzedaży" dołożono przcisk "Drukuj Wz" umożliwiający drukowanie dokumentu Wz do dokumentu sprzedaży.
 • w formatce "Parametry" na drugiej stronie dołożono opcje umożliwiające wydruk dokumentu sprzedaży z pustym nagłówkiem(dla dokumentów z logo firmy), schowanie napisu "ORYGINAŁ/KOPIA" oraz inne ale zgodne z przepisami sumowanie stawek VAT, co w przypadku rozliczania faktur przez kasy fiskalne nie powoduje różnic groszowych.
 • w formatce "Parametry" na stronie pierwszej umożliwiono wprowadzanie wielu Firm, co ułatwia pracę w przypadku posiadania kilku firm - wystawianie dokumentów przez różnych SPRZEDAWCÓW.
27.04.2000 - MODYFIKACJA 
 • wprowadzenie zmian ułatwiających wprowadzanie towarów obciążonych VAT-em przez firmy nie będące płatnikami VAT.
 • informacja o próbie wydruku dokumentów VAT przez firmę nie będącą płatnikiem VAT-u, a dla firm, które są płatnikami VAT ostrzeżenie przy próbie wydruku Rachunku.
20.03.2000 - ZMIANA WERSJI PROGRAMU 
 • w związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program Magfak od 20.03.2000r. występuje jako Wersja 1.10
01.10.1999 - 20.03.2000 MODYFIKACJE I POPRAWKI
 • usunięto błędy w wydrukach Faktur VAT (brak stawki netto dla poszczególnych stawek VAT)
 • zmodyfikowano procedurę poprawiania dokumentu (dokumenty niemagazynowe)
 • poprawiono wydruki usług
 • zmodyfikowano formularz Druki dodając dokumenty wpłat bankowych
 • rozszerzono program dokładając (Meni - Dodatki) o dwa formularze pozwalające wyliczać II i III filar emerytury
 • zmodyfikowano program ze względu na zmianę typu dokumentów(likwidacja Rachunków Uproszczonych i wprowadzenie Faktur VAT Wewnętrznych)
 • W formatce Parametry dołożono opcje umożliwjającą jednoczesną zmianę daty sprzedaży i wystawienia
20.09.1999 - ZMIANA WERSJI PROGRAMU 
 • W związku z wprowadzonymi modyfikacjami Program Magfak od 20.09.1999r. występuje jako Wersja 1.01
18.09.1999 - MODYFIKACJA
 • wprowadzono marżę dodatkową przy wprowadzaniu usług do dokumentów, pozwalającą zwiększyć wartość sprzedawanej usługi bez zaznaczania tego w dokumencie sprzedaży
 • dodano do programu logo
 • usunięto problemy z otworzeniem formularza imienin, jeżeli data w systemie Windows była ustawiona jako dd-MM-rrrr lub dd-MM-rr(błąd nie występował jeżeli data była ustawiona jako rrrr-MMM-dd lub rr-MM-dd
24.08.1999 - POPRAWA
 • usunięto błąd pojawiający się przy przeglądaniu danych w formularzu KARTOTEK SPRZEDAŻY (program się zapętlał jeżeli wśród dokumentów pojawiały się dokumenty PROFORMA)
 • usunięto błąd pojawiający się przy poprawianiu dokumentów - ostatnia pozycja towaru niemagazynowego nie była usuwana
 • poprawiono dostęp do pomocy tekstowej dla formularza KARTOTEK ZAKUPU i ROZLICZENIE KONTRAHENTA Z NALEŻNOŚCI
21.08.1999 - MODYFIKACJA
 • dołożenie dodatkowego pola "Marża dodatkowa" dla towarów magazynowych pozwalająca zwiększyć cenę sprzedawanego towaru bez zmiany ceny w magazynie
 • umożliwienie wprowadzania do dokumentów magazynowych także usług i towarów niemagazynowych (z "bazy" i "ręcznie")
14.08.1999 - POPRAWA
 • usunięcie błędów pojawiających się przy poprawianiu dokumentów niemagazynowych (przypadki dublowania dokumentów)
 • poprawienie w formularza do obliczania niezapłaconych należności (była możliwość wystawiania kilkakrotnie odsetek do tej samej kwoty)
9.08.1999 - POPRAWA
 • poprawienie i aktualizacja "pomocy" - pomocy tekstowej uruchamianej przyciskiem "Pomoc"
15.04.1999-15.07.1999
 • testowanie programu w warunkach rzeczywistych
15.04.1999
 • powstanie wersji 1.00 programu MagFak

Do strony wywołania