Program MagFak jest programem magazynowo fakturującym, który realizuje wszystkie zadania związane z procesem wystawiania dokumentów sprzedaży (faktur, rachunków itp.), przelewów dla firm, osób indywidualnych i rolników. Program jest stosunkowo prosty w obsłudze i do wystawienia dokumentów sprzedaży nie jest konieczne wprowadzanie kontrahentów oraz usług i towarów do kartotek. Program posiada szczegółową pomoc kontekstową dla każdej formatki programu.

Aktualizacja programu MagFak
  Program MagFak jest programem stale rozwijanym, w którym przynajmniej raz na kwartał jest dodawana nowa opcja. O zmianach można dowiedzieć na stronie prgramu Historia programu MagFak lub Co nowego na stronie. Zmiany dostosowujące program do zmian Polskiego Prawa Fiskalnego są dla klientów w okresie gwarancyjnym (6 miesięcy) wykonywane bezpłatnie (dostarczanie zmian przez internet). Po okresie gwarancyjnym zmiany te są płatne - tabela usług.

Jak zamawiać ?
  Program można zamawiać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przy pomocy niniejszego programu - zamówienie.   Program wysyłany jest listem poleconym, w którym znajduje się płytka CD z wersją instalacyjną, elektroniczna wersja dokumentacji(w formacie OpenOffice/StarOffice i Word) i dokument sprzedaży. Wysyłka następuje za zaliczeniem pocztowym(dodatkowy koszt 25 zł) lub po wcześniejszym przelaniu na konto firmy kwoty 195 zł. Program może zostać wysłany pocztą elektroniczną lub wysyłany jest tylko kod programu do pobranej wcześniej i już pracującej wersji ShareWare.

Wersja ShareWare
  Program MagFak w wersji ShareWare działa przez okres sześciu miesięcy tak jak pełna wersja programu, a po tym okresie następuje zablokowanie drukowania faktur VAT, duplikatów i korekt dokumentów, przelewów do Banku i ZUS oraz poprawianie dokumentów. Pozostałe opcje programu działają bez żadnych ograniczeń czasowych. Wszystkie dane wprowadzone w wersji ShareWare są widoczne także przez wersję licencjonowaną.
  Program w wersji ShareWare może być wykorzystywany przez użytkowników indywidualnych do wystawiania dokumentów pocztowych(przekazy) i do wystawiania dokumentów sprzedaży jeśli nie jest się płatnikiem VAT. Dostępne są też wszystkie raporty i zestawienia.

UWAGA:
Program MagFak od wersji 4.10 aby stać się programem licencjonowanym o pełnych możliwościach wymaga jedynie wprowadzenia kodu, który można otrzymać pocztą elektroniczną lub telefonicznie.


Program MagFak w wersji shareware oraz dokumentację można ściągnąć z serwera.

Pobierz   magfak.exe
(ok.4,8 MB)

  Aby zainstalować program należy uruchomić instalator poprzez dwukrotne kliknięcie myszką pliku magfak.exe.

Pobierz dokumentację programu MagFak ( ok. 1,6 MB)