Opis
  Program PKZP pozwala prowadzić ewidencję członków kasy, ich wkładów, zadłużeń, spłat i składek. Rozliczenia z członkami można prowadzić poprzez kasę lub bank. Moduł Salda i Obroty oraz Księgowania pozwala sprawdzić poprawność zapisów na kontach. Formatka Obroty na kontach za okres pozwala skorygować ewentualne błędy zapisu. Konta i operacje są ustawione w programie na stałe ale istnieje możliwość dopisywania nowych i zmienianie nazw istniejących. Niedozwolone jest tylko zmienianie istniejących numerów kont i operacji. Wszystkie wykonywane operacje i ich poprawność jest pokazywana na ekranie. Przed zamknięciem okresu można przeprowadzić symulacje zamknięcia w celu sprawdzenia poprawności zapisu na kontach. Z programu można wydrukować także wzory i dokumenty typu: wniosek o pożyczkę, deklaracja przystąpienia do kasy, wniosek o przeniesienie do innej kasy. Przez rok czasu można używać program za darmo i nie jest wymagana licencja. Po tym okresie czasu program jest legalny jeżeli liczba członków kasy nie przekracza 25 osób, ale wprowadzone dane nadal istnieją i pozwalaja się przetwarzać informując jedynie o przekroczeniu ilości członków kasy. Dostęp do programu mogą mieć wszyscy lub tylko uprawnieni użytkownicy posiadający swój login i hasło. Program posiada hasło Główne, którego można zawsze użyć w sytuacji awaryjnej. Dla wszystkich użytkowników programu zapewniamy roczną darmowa pomoc telefoniczną i internetową(e-mail). Po tym okresie pomoc jest płatna wg. cennika

Jak zamawiać ?
  Program można zamawiać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przy pomocy niniejszego programu - zamówienie.   Program może zostać wysłany pocztą elektroniczną lub wysyłany jest tylko kod programu do pobranej wcześniej i już pracującej wersji ShareWare. Pocztą wysyłany jest także numer Licencji programu PKZP.

  Program może też być wysyłany listem poleconym, w którym znajduje się płytka CD z wersją instalacyjną i dokument zakupu z numerem licencji po wcześniejszym przelaniu na konto firmy kwoty 738 zł(600 zł + VAT)) .
Wysyłka następuje także za zaliczeniem pocztowym(dodatkowy koszt 50 zł) .

Wersja ShareWare
 
Program w wersji ShareWare może być wykorzystywany za darmo przez Instytucje i Przedsiębiorstwa jeżeli ilość członków kasy nie przekracza 25.

UWAGA:
Od wersji 4.36 program PKZP pozwala przejśc z wersji shareware do wersji licencjonowanej poprzez wprowadzenie i zapisanie kodu programu(formatka ROZBUDOWA I ZMIANY PKZP).

.

Program Kasa Zapomogowo Pożyczkowa oraz dokumentację użytkowania programu można ściągnąć z serwera.
Pobierz    pkzp.exe (ok. 4,9 MB).

Aby zainstalować program należy uruchomić instalator poprzez dwukrotne kliknięcie myszką pliku pkzp.exe.

Pobierz  dokumentacje programu pkzp ( ok. 0,37 MB)

Pobierz  główny moduł programu pkzp   kasa.zip ( ok. 0,8 MB)
Po rozpakowaniu do kasa.exe plik kopiujemy do c:\pkzp
W celu aktualizacji programu PKZP nie musimy ponownie instalować całości a jedynie przekopiować do c:\pkzp plik kasa.exe